Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň

Zvieratká sú darmi prírody, vážime si ich v KUKKONIA MEAT rovnako, ako si ich vážia aj v poľnohospodárskom družstve Orechová Potôň, ktoré je jedným z našich hlavných pilierov v rámci projektu KUKKONIA MEAT.

Nahliadnime do histórie družstva, vďaka ktorému sa na váš stôl denne dostáva to najkvalitnejšie mäso ako i množstvo iných plodín.

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň bolo založené v roku 1949 ako Jednotné roľnícke družstvo Orechová Potôň s 35 zakladajúcimi členmi. Od vzniku poľnohospodárskeho družstva je jeho hlavná činnosť zameraná na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu.

Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň patrí medzi popredné, perspektívne podniky poľnohospodárskej prvovýroby nielen v regióne. Napriek veľkej konkurencii sa snaží udržiavať svoj podiel na domácom trhu s poľnohospodárskymi komoditami a službami.

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

V rámci výrobného procesu má živočíšna výroba veľmi dôležité postavenie pri rastlinnej výrobe. Tento úsek sa zaoberá s chovom ošípaných - Mangalice. Zvieratá sú chované na farme Mierovo. Spolu: 472 ks (Stav zvierat 31.12.2020).

V súčasnosti sú na farme Mierovo chované hospodárske zvieratá v úplne rekonštruovaných maštaliach s novou technológiou na chov ošípaných.

Kŕmenie sa uskutočňuje dvakrát denne, špeciálnou receptúrou určenou pre mangalice. Ošípané sú chované v rozličných maštaliach (podľa veku, kategórie, hmotnosti).

Mohli by sme skonštatovať, že dobytok v družstve žije v harmónii, tak ako to bolo kedysi za čias našich predkov. Na Žitnom ostrove a v jeho okolí si ctíme históriu, ktorú sa dodnes snažíme prenášať do tradičných spôsobov spracúvania mäsa. Preto je pre nás pôvod mäsa prvoradý a práve preto náš výber spadol na Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň, kde sa o svoj dobytok starajú s láskou a s úctou.

Aj preto je príbeh žitnoostrovského jedla taký jedinečný. Len z dobrého chovu totiž môžeme získať to najkvalitnejšie mäso.