Kukkonia Meat

PRINÁŠAME TO NAJLEPŠIE, ČO DOMA MÁME

Spoznajte náš krátky dodávateľský reťazec


Hlavným cieľom nášho projektu je spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom.
Spolu dosahujeme skrátenie zásobovacieho reťazca, čo nám umožňuje znížiť náklady na domáce potravinárske produkty a zvýšenie ich kvality.

Najlepšie máme doma

Podporujeme domáci chov a spracovanie

Overený pôvod

Mäso pochádza výlučne od miestnych overených dodávateľov

Profesionálne spracovanie

Náš mäsokombinát disponuje najmodernejšími technológiami a skúsenými zamestnancami

Garantovaná čerstvosť

Mäso od domácich dodávateľov je prednostne spracované

Vysoká kvalita

Dbáme na všetky detaily v rámci krátkeho dodávateľského reťazca

Potravinársky priemysel predstavuje v priemyselnom portfóliu a ekonomike Slovenska veľmi dôležité odvetvie, ktoré priamo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu, generuje okrem základnej potravinárskej výroby aj služby, poskytuje pracovné miesta, má významný vplyv na rozvoj regiónov a zabezpečuje výživu obyvateľstva. Potravinársky priemysel je nevyhnutné vnímať ako strategický priemysel, ktorý zabezpečuje potravinovú suverenitu Slovenska a ktorý disponuje potenciálom na rozvoj s cieľom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek ochrany životného prostredia a zachovaní princípov udržateľného rozvoja

 

Partnerský projekt KUKKONIA MEATOrientovaný je na podporu spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti živočíšnej výroby, spracovania a odbytu týchto produktov. Hlavným cieľom nášho projektu je horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľom, ktorou sa dosiahne skrátenie zásobovacieho reťazca, čo umožní znížiť náklady na domáce potravinárske produkty, zvýšenie ich kvality, konkurencieschopnosti a predajnosti na slovenskom trhu. Projekt „KUKKONIAMEAT“ sa primárne orientuje na naplnenie definície krátkeho dodávateľského reťazca, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom. Sprostredkovateľom v prípade partnerstva na úrovni tohto projektu je spracovateľ - mäsovýrobca – spoločnosť ISTERMEAT, a.s., ktorý kupuje suroviny od poľnohospodárov za účelom ich ďalšieho spracovania a následného predaja cez vlastné odbytové miesta – podnikové predajne.

Výborná chuť mäsa z Kukkonie

Vyčarí vám úsmev na tvári