Od chovateľa cez spracovateľa až na váš stôl

Farmári obvykle nemajú čas a zázemie na predaj svojho mäsa priamo konzumentom. Ich každodennou prácou je starostlivosť o zvieratká a práve preto vznikol projekt Kukkonia Meat, ktorý prináša lokálnych chovateľov bližšie k spracovateľom, mäso z chovov profesionálne spracúva do podoby výrobkov a čerstvého mäsa, a tiež zabezpečuje jeho predaj až na váš stôl.

Radi by sme vám priblížili príbeh nášho mäsa od samotného začiatku – od jeho chovu a teda od chovateľov. Chovatelia od ktorých mäso odoberáme sú jedným zo základných pilierov na ktorých je celý projekt KUKKONIA MEAT postavený. Bez tohto piliera by sme vám nedokázali garantovať čerstvosť, ani pôvod nášho mäsa.

Našich chovateľov si vyberáme precízne nielen na základe ich dlhoročných skúseností, tradičných roľníckych postupov s modernými prvkami, ale predovšetkým na základe ich ľudského prístupu a spôsobu zaobchádzania so zvieratkami.

V súčasnosti spolupracujeme konkrétne s tromi lokálnymi chovateľmi - prvovýrobcami, pričom živočíšna výroba každého z nich je na veľmi vysokej úrovni. Zvieratká sú chované na farmách v úplne rekonštruovaných maštaliach s novými technológiami určenými priamo pre chov ošípaných. Chovatelia s ktorými spolupracujeme už roky patria medzi popredné, perspektívne podniky poľnohospodárskej a živočíšnej prvovýroby v regióne. Napriek veľkej konkurencii sa stále držia na predných miestach v rebríčku kvality, keďže sa bez problémov dokážu prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam predovšetkým v oblasti dosahovania efektívnosti výroby, produktivity práce s mimoriadne veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia.

Vďaka našim chovateľom vám KUKKONIA MEAT vždy garantuje lokálny a overený pôvod toho najkvalitnejšieho mäsa v regióne.