Kukkonia meat sa prihovára všetkým vekovým kategóriám.

Pre najmladších sme v rámci projektu pripravili animované videá, ktoré približujú náš projekt krátkeho dodávateľského reťazca.

O projekte

 
 

O miestnych chovateľoch

 
 

O skúsených mäsiaroch

 
 

O našich predavačoch

 
 

O šikovných kuchároch